Webp.net-compress-image

עורך דין זכויות יוצרים

עורך דין זכויות יוצרים – זיו אנג'ל 

 

 

מי הוא בעל זכות היוצרים ולמה זה חשוב – מדריך לצלם וללקוח

עורך דין זכויות יוצרים המומחה בתחום מסביר למה כל כך חשוב לדעת מי הוא בעל זכות היוצרים?

חוק זכות יוצרים, התשס"ח-2007 קובע מה הם הפעולות שרק בעל זכות יוצרים יכול לבצע. כלומר, אם אינך בעל הזכויות, אתה לא יכול לבצע את הפעולות האלו.

אז רגע, מה מותר לבעל הזכויות לעשות, ונראה אם זה בכלל חשוב.

סעיף 11 לחוק זכות יוצרים קובע כך:

11.    זכות יוצרים ביצירה היא הזכות הבלעדית לעשות ביצירה, או בחלק מהותי ממנה, פעולה, אחת או יותר, כמפורט להלן, בהתאם לסוג היצירה:

(1)  העתקה כאמור בסעיף 12 – לגבי כל סוגי היצירות;

(2)  פרסום – לגבי יצירה שלא פורסמה;

(3)  ביצוע פומבי כאמור בסעיף 13 – לגבי יצירה ספרותית, יצירה דרמטית, יצירה מוסיקלית ותקליט;

(4)  שידור כאמור בסעיף 14 – לגבי כל סוגי היצירות;

(5)  העמדת היצירה לרשות הציבור כאמור בסעיף 15 – לגבי כל סוגי היצירות;

(תיקון מס' 4) תשע"ז-2017

(6)  עשיית יצירה נגזרת כאמור בסעיף 16, ועשיית הפעולות המנויות בפסקאות (1) עד (5) ביצירה הנגזרת כאמור – לגבי יצירה ספרותית, יצירה אמנותית שאינה גופן, יצירה דרמטית ויצירה מוסיקלית;

(7)  השכרה כאמור בסעיף 17 – לגבי תקליט, יצירה קולנועית ותוכנת מחשב.

ובמילים אחרות:

זכות בלעדית לפרסם, להעתיק, לבצע באופן פומבי, לשדר, לאפשר לאחרים להשתמש, לצור יצירות נגזרות ולהשכיר.

__________

עכשיו שגילינו כמה הכח של בעל זכות היוצרים משמעותי, יוסבר מי הוא בעל זכות היוצרים.

ברירת המחדל בחוק – היוצר הוא בעל זכות היוצרים

החוק קובע באופן ברור ברירת מחדל – היוצר הראשון של יצירה הוא בעל זכות היוצרים בה.

כלומר, אם לא חל אחד מהחריגים אשר יפורטו כאן מטה, אז היוצר הוא בעל הזכות.

לחצת על הקליק של המצלמה? ציירת את הציור? שרטטת תרשים? הקלטת קול או רשמת שורה של שיר – היצירה שלך.

יצירות משותפות

יצירה משותפת היא יצירה אשר נערכה בידי שני יוצרים.

וכאן מתחיל הבלגאן. למה? כי חוק זכות יוצרים קובע כי יצירה שנערכה בידי יותר מאדם אחד שייכת ליוצרים במשותף.

בראייה ארוכת טווח, מאחר וכל אחד מהיוצרים הוא בעל זכות היוצרים, כל רישיון או שימוש ביצירה המשותפת דורש את הסכמת כל הצדדים ליצירה. מובן שהצדדים ליצירה יכולים לקבוע בהסכם מי יכול לעשות מה עם היצירה – אבל בהעדר הסכם, לכל פעולה צריך את הסכמת כל בעליו.

ההמלצה שלנו – תסכימו מראש. ואם אתם שוכרים מישהו שיעזור לכם ביצירה, תוודאו שאתם, כיוצרים, נשארים בעלי מלוא הזכויות ביצירה.

יצירה מוזמנת

יוצרים רבים מכירים את התופעה: מזמינים את הצלם לערוך צילומים לכנס, את הצייר לצייר פורטרט או לצייר על קיר בית עסק, את המלחין להלחין שיר שכתבתם ועוד ועוד.

אז הכלל למעלה חל גם כאן – היוצר הוא בעל זכות היוצרים.

קראתם נכון:

גם ביצירה מוזמנת הכלל הוא כי הבעלות בזכויות היוצרים היא ליוצר

לכך יש מספר חריגים הקבועים בחוק זכות יוצרים.

יצירה מוזמנת שהיא לאירוע משפחתי או פורטרט – בעל זכות היוצרים יהיה המזמין.

המדינה היא בעלת הזכויות ביצירה שהוזמנה עבורה

נמנעים ממחלוקות – קובעים בחוזה מי בעל הזכות

מאחר והחוק אינו ברור או ידוע לכולם, ההמלצה היא להעלות בהסכם ההזמנה מי בעל זכות היוצרים ביצירה.

כך, אפילו שהחוק קובע כי יצירה מוזמנת שהיא דיוקן או אירוע משפחתי שייכת למזמין – אפשר לקבוע אחרת בהסכם.

ההסכם ימנע מחלוקות אפשריות בין הצדדים. אתם יכולים לנסח אותם בעצמכם או להעזר בשירות שלנו לשם כך.

במידה ונתקלתם בבעיה, עליכם לפנות לעורכי דין זכויות יוצרים.

__________________

מוזמנים לצפות בהרצאה שלי על עריכת הסכמים וחוזים בערוץ יוטיוב שלי.

צריכים שננסח לכם הסכם התקשרות?

הפרו את ההסכם עמכם?

נשמח לעמוד לרשותכם.

עורך דין זכויות יוצרים חיפה

עורך דין זכויות יוצרים הרצליה

____________________

אין באמור ברשומה זו להוות תחליף לייעוץ משפטי ספציפי.

אהבת? שתף את הפוסט!

© כל הזכויות שמורות לזיו אנג'ל.
אין באמור לעיל להחליף ייעוץ משפטי ספציפי   |   הדברים האמורים נכונים נכון למועד פרסומם.

© כל הזכויות שמורות לזיו אנג'ל.
אין באמור לעיל להחליף ייעוץ משפטי ספציפי.
הדברים האמורים נכונים נכון למועד פרסומם.