banner-cc-1500x630

פיצוי מקסימלי בשל הפרת זכות יוצרים בתוכנה

ועל החשיבות של התייעצות עם משרד עורכי דין זכויות יוצרים בעניינים כאלה.

איש מחשבים קיבל פיצוי מקסימלי
בשל הפרת זכויות יוצרים בתוכנה
שערך ונעשה בה שימוש לא מורשה

בעקבות פסק הדין ב ת.א (י-ם) 2619-06-14‏‏ אלון גורן נ' ישיבת מיר [פורסם ביום 13.11.2017]

בית המשפט המחוזי בירושלים (ש' אהרון פרקש, 13.11.2017) פסק את מלוא הפיצוי הקבוע בחוק ללא הוכחת נזק, 100,000 ₪, וכן הוצאות משפט ומומחים ובנוסף 20,000 ₪ שכ"ט עו"ד בגין הפרת זכויות יוצרים בתוכנת מחשב שנעשה בה שימוש ללא הרשאות.

אלון הוא בעל עסק טכנאות מחשבים. אתם יכולים לדמיין את הטיפוס: איש שיפתור כל בעיית מחשב ויבנה לכם את המערכת שבדיוק מתאימה לכם. הלקוחה שלו, מוסד מוכר ללימודי דת, שכרה את שירותיו משנת 2006 ועד 2013. הלקוחה שילמה לאלון תשלום חודשי, ריטיינר, וגם תשלום עבור פרוייקטים מיוחדים שערך עבורה.

גם ללא הסכם – התנהגות הצדדים מעידה על הסכמות

בין הצדדים לא היה הסכם התקשרות מסודר, אבל לאורך השנים גיבשו הצדדים דרך התנהלות עסקית ברורה.

ב-2013 החליטה הלקוחה לסיים את העסקתו של אלון אצלה ושכרה איש מערכות אחר, זול יותר. כנהוג, אלון שלך ללקוחה גמר חשבון ובו פירט את חובותיה של הלקוחה כלפיו בגין שירותים שסיפק לה, ציוד מחשוב שרכש עבורה וכו'. על מנת להבטיח שישולמו לו החוב החזיק בידיו את הסיסמאות להגדרות המיוחדות שיצר עבור הלקוחה במערכות שפיתח עבורה.

אבל החוב הוא לא הסיפור.

הלקוחה עשתה שימוש אסור בתוכנה

אתם מבינים, הלקוחה נזקקה נואשות לסיסמאות שהחזיק אלון כדי להפעיל את המערכות שלה – אז היא פרצה למערכת באמצעות איש המחשוב החדש ששכרה ואז התחילה להתקין את המערכת על מחשבים נוספים, הכניסה למערכת שינויים וכיוצא באלו.

אלא שהלקוחה לא רכשה רישיונות בלתי מוגבלים לתוכנות שערך עבורם אלון, וממילא לא הייתה לה הזכות לעשות שינויים ביצירותיו.

בית המשפט הכיר בעבודת איש המחשבים כיצירה המוגנת בחוק זכות יוצרים

בית המשפט הכיר בהגדרות המיוחדות שערך אלון בתוכנות שאצל הלקוחה כיצירה מוגנת לפי חוק זכות יוצרים, התשס"ח-2007, המגדירה "תוכנת מחשב" כיצירה, ובכל צורה בה מובאת התוכנה. אך מאחר והלקוחה לא פרעה את החוב לאלון, ומאחר והתנהגות הצדדים הייתה כזו לפי הלקוחה רכשה הרשאות לשימוש בתוכנה ואינה בעלת התוכנה עצמה – החזקתה בתוכנה לא הייתה "בהרשאה".

תוצאות פסק הדין – פיצויים ללא הוכחת נזק וצו מניעה

בנסיבות אלו קבע בית המשפט כי הלקוחה הפרה את הזכויות של אלון בתוכנה וקבע בצו כי אסור ללקוחה לעשות שימוש בתוכנה. בית המשפט קבע כי על הלקוחה לשלם לאלון את הפיצוי המקסימלי הקבוע בחוק זכות יוצרים בשיעור 100,000 ₪ ללא הוכחת נזק. עוד קבע בית המשפט כי על הלקוחה לשאת בהוצאות המשפטיות שנגרמו לאלון בשל ההליכים, שכר מומחים ועדים וכן בשכר טרחת עורך הדין של אלון בשיעור 20,000 ₪.

https://www.psakdin.co.il/Court/%D7%AA-%D7%90-2619-06-14_13#.WnKzk6iWY2w

תא (י-ם) 2619-06-14‏ ‏ אלון גורן נ' ישיבת מיר

_____________

אין באמור ברשומה זו להוות תחליף לייעוץ משפטי ספציפי.

כותב המאמר: עו"ד זיו, בעל משרד עורכי דין זכויות יוצרים

אהבת? שתף את הפוסט!

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on print
Share on email

© כל הזכויות שמורות לזיו אנג'ל.
אין באמור לעיל להחליף ייעוץ משפטי ספציפי   |   הדברים האמורים נכונים נכון למועד פרסומם.

© כל הזכויות שמורות לזיו אנג'ל.
אין באמור לעיל להחליף ייעוץ משפטי ספציפי.
הדברים האמורים נכונים נכון למועד פרסומם.