IMG_20180813_133152_217 (1)

פורנוגרפיה וזכויות יוצרים

בעקבות פסק הדין סקס סטייל בע"מ כנגד אבוטבול (ת"א 38541-08-17)

לא בכל יום בית המשפט מנצל בית המשפט מקרה שהגיע אליו כדי להכריע הכרעה שהיא בעיקר ערכית ויש בה להתוות התנהגות אזרחית ראויה. בפסק דין מיום 7.8.2018 ניצל הש' הס תביעה בזכות יוצרים אשר דן בה בכדי לקבוע כי פורנוגרפיה והפצתה לא רק שאינה מזכה פיצוי בשל הפרת זכות יוצריה אלא מהווה פגיעה בתקנות הציבור, פגיעה בכבודן של נשים ופגיעה במדי צה"ל.

בתביעה, סקס סטייל בע"מ כנגד אבוטבול (ת"א 38541-08-17), נטען כי אבוטבול העתיק 15 סרטונים שהפיקה התובעת והפיץ אותם באתר אינטרנט שהוא בעליו. התובעת טענה כי בהפצת הסרטונים פגע אבוטבול בזכות היוצרים וכי היא זכאית לפיצויים ללא הוכחת נזק כאמור בחוק זכות יוצרים. סקס סטייל העמידה את תביעתה על סך 500,000 ₪. הנתבע מצידו טען כי ספק אם ניתן להגדיר את הסרטונים כ"יצירות" כאמור בחוק זכות יוצרים, כי עשה שימוש ביצירות באמצעות קישור וכי ממילא מדובר בסרטונים שהופקו והופצו שלא כדין – בניגוד להוראות חוק העונשין ותקנות הציבור.

בפסק הדין מפורט בן 32 עמודים קבע בית המשפט כי מרכז המחלוקות הנה האם ראוי להגן על זכויות יוצר ומפיק פורנוגרפיה. ושלא יהיה ספק, הש' הס קבע נחרצות כי בהחלט מדובר בפורנוגרפיה בוטה ונועזת ולא בארוטיקה או עירום אומנותי. שאלת חופש הביטוי בהקשר זה נדונה והוכרעה כבר בעבר בית המשפט העליון בעניין סטיישין פילים בע"מ (בג"ץ 4804/94 מיום 9.1.1997), בעניין חברת סרטי נח בע"מ (בג"ץ 549/75 מיום 13.1.1976) ובעניין ש.י.ן – לשוויון ייצוג נשים (בג"ץ 5432/03 מיום 3.3.2004). בשלושת אלו האחרונים דן בית המשפט בסיווג יצירות עירום ופורנוגרפיה לפי החוק ועלו בהם שאלות של חופש הביטוי ושאלות של מוסר.

הוראות חוק זכויות יוצרים ודרישת האומנותיות

הוראות חוק זכות יוצרים קובעות כי הסרטונים מהווים "יצירה דרמטית" – כך שלא נדרשת כל "אומנותיות" ביצירתם. כאן המקום לציין כי בעבר קבע כבר בית המשפט כי יצירות פורנוגרפיות הנן יצירות שיש לגביהן זכות יוצרים. והנה, גם במקרה זה קבע בית המשפט כי השימוש שעשה הנתבע בסרטונים לא היה שימוש מותר וכי בוצעה עבירה על חוק זכות יוצרים. עם זאת, בית המשפט שלל את זכותה של הנתבעת לפיצויים.

בפסיקה מרתקת הש' הס קבע כי בית המשפט לא יאכוף זכות היוצרים במקרה בו מדובר בסרטונים שהפצתן אינה חוקית, וממש כפי שבית המשפט לא יאכוף חוזה בלתי חוקי. כך, לבית המשפט סמכות לשלול את הסעד של התובעת לפיצויים בשל הפגיעה בתקנות הציבור ומאחר והפקת הסרטונים והפצתם מהווים עבירה על חוק העונשין. כך, חוק העונשים אוסר על הפצה והפקה של "תועבה" – מושג אשר אינו מפורט בחוק ונתון לפרשנות. ניסיון התובעת להראות כי האיסור בחוק העונשין חל רק כלפי פדופיליה או קטינים כשל וזאת הן לאור הפסיקה בבג"ץ והן לאור תיקון חוק העונשין משנת 2007.

כך, הס פסק כי "…קיימים ערכים מוגנים בבסיס האיסור על פורנוגרפיה מעבר להגנה על ילדים, כגון מניעת הנזק התוצאתי של הפורנוגרפיה, איסור על החפצת גוף האדם בכלל וגוף האישה בפרט."

פורנוגרפיה בין מוסר לחוק

באמירה חד משמעית קבע הש' הס כי אכיפה של זכות יוצרי ומפיקי סרטוני פורנוגרפיה תגרום לתוצאה שלילית בחברה ולנזק חברתי, וזאת מבלי לקבוע דבר לעניין המוסרי בכך. בית המשפט הדגיש כי הפורנוגרפיה הנה תופעה שלילית מבחינה תוצאתית בכך שהיא מחפיצה את גוף האדם, משפילה ומבזה נשים, פוגעת במעמדן השוויוני ומעודדת אלימות כלפיהם. ובהתאם, שלילת פיצוי מיוצרי סרטונים מסוג זה תהווה תמריץ שלילי להפקתם ותביא לצמצום התופעה.

העובדה שהנתבע אף הוא הפיץ סרטונים אלו אף היא זכתה לגינוי בפסק הדין ובאה לביטוי באי-פסיקת ההוצאות לטובתו, על אף דחיית התביעה נגדו.

טענות אכיפה בררנית

טענת התובעת כי ממילא אין אכיפה של יצירה או הפקת פורנוגרפיה בישראל נדחתה וכי "…העובדה כי רשויות האכיפה נמנעות מלאכוף חוק מסויים אינה הופכת את הפעולה שלא נאכפית לחוקית." (פסקה 63 לפסק הדין). בית המשפט ציין בפרט את מגמת החקיקה למניעת החפצה של הגוף, ונשים בפרט, במטרה מנוע פעילות מחפיצה ופוגענית כלפי נשים ופגיעה בכבודן.

נראה כי השופט הס ראה בתביעה שהובאה לפתחו אפשרות להביע עמדה נחרצת כנגד תופעת הפורנוגרפיה ונראה כי הנימוקים המשפטיים, התוצאתיים והמוסריים שהובאו בפסק הדין יהוו נר לרגלי בית המשפט בבואו להכריע בעניינים מסוג זה. למרבה הצער מעטים הם המקרים בהם בית המשפט מתעמק בתוכן היצירות והפרתן ואין אלא לברך על הפסיקה הזו שאולי יש בה לאותת על הבנת היושבים על כס השיפוט על יריעת השפעתם על הציבור והתנהגותו.

_____________

הכותב, עו"ד זיו אנג'ל, עוסק בליטיגציה אזרחית, זכויות יוצרים וקניין רוחני וייצג את הנתבע בשלבים המוקדמים בתיק.

לקריאת פסק הדין המלא ניתן להקליק:

https://www.psakdin.co.il/Court/%D7%A1%D7%A7%D7%A1-%D7%A1%D7%98%D7%99%D7%99%D7%9C-%D7%91%D7%A2-%D7%9E-%D7%A0-%D7%90%D7%91%D7%95%D7%98%D7%91%D7%95%D7%9C#.X3wWuGgzaUk

_____________

אין באמור ברשומה זו להוות תחליף לייעוץ משפטי ספציפי.

אהבת? שתף את הפוסט!

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on print
Share on email

© כל הזכויות שמורות לזיו אנג'ל.
אין באמור לעיל להחליף ייעוץ משפטי ספציפי   |   הדברים האמורים נכונים נכון למועד פרסומם.

© כל הזכויות שמורות לזיו אנג'ל.
אין באמור לעיל להחליף ייעוץ משפטי ספציפי.
הדברים האמורים נכונים נכון למועד פרסומם.