20200528_124942

תוכן לימודי באינטרנט, הפרות זכויות יוצרים והגנות מיוחדות

סגר, קורונה ולימודים מרחוק מעוררים מיזמים רבים בתחום החינוך.

אחת השאלות החוזרת שוב ושוב היא לעניין שימוש ביצירות של אחרים לשם הוראה שאינה פורמאלית. הכוונה הנה יצירת מוצרים בידי יזמים וחברות אשר יוצרים תוכן חינוכי.

_____________

הפקות ומיזמים כאלו מעלות מספר שאלות משפטיות בתחום הקניין הרוחני, ובייחוד הזכות לעשות שימוש ביצירות הכפופות לזכויות יוצרים מבלי להיחשף, משפטית, לסנקציות של פיצויים בשל הפרות של זכות יוצרים.

אם אתם עוקבים אחרי הבלוג והפרסומים שלי, או מכירים קצת את דיני הקניין הרוחני, אתה בטח כבר יודעים כי דינים אלו נועדו לעודד יצירה מקורית. אלא מה, חלק חשוב מאוד בעידוד יצירה מקורית מחייב חשיפה של תלמידים וסטודנטים ליצירות קיימות.

בדיוק מהסיבה הזו קבע המחוקק כי ישנם שימושים שונים ביצירות שאינן מחייבות רישיון שימוש, וכאשר מדובר למטרות של לימוד או מחקר.

האם כל שימוש לצרכי לימוד מותר?

על מנת שלא להותיר את ההיתר הזה כגורף מדי, דבר שיהווה תמריץ הפוך לעידוד יצירות ותמריץ לבצע מגוון שימושים תחת הגנה זו, המחוקק הגביל וקבע, באופן כללי, כי הוראה ובחינה על ידי מוסד חינוך, יכול להוות "שימוש הוגן" וזאת בהתאם להוראות סעיף 19 לחוק זכות יוצרים, התשס"ח-2007.

מידת "הגינות השימוש" תיבחן בהתאם לשיקולי בית המשפט, שהם, בין השאר:

(1)   מטרת השימוש ואופיו;

(2)   אופי היצירה שבה נעשה השימוש;

(3)   היקף השימוש, מבחינה איכותית וכמותית, ביחס ליצירה בשלמותה;

(4)   השפעת השימוש על ערכה של היצירה ועל השוק הפוטנציאלי שלה.

"מוסד חינוך", ומייד נפורט מי נכלל בקבוצה הזו, רשאי גם לפעול כ"ספרייה" שאינה מסחרית (סעיף 17(ב) לחוק זכות יוצרים), ואפילו לבצע ביצוע פומבי של יצירה שהיא במהלך הפעילות החינוכית של המוסד החינוכי, למען מטרות מוסד החינוך ובפעילות הקשורה באופן ישיר עם פעילות מוסד החינוך.

המחוקק אפילו מתיר לאותו מוסד חינוך להציג יצירה קולנועית למטרות הוראה או בחינה.

המחוקק אפילו קבע כי במקרים מסויימים בעל זכות יוצרים אשר מוסד חינוכי הפר את זכות היוצרים שלו לא יהיה זכאי לפיצויים ללא הוכחת נזק. כן, קראתם נכון.

רגע, מהו "מוסד חינוך"?

החוק לא השאיר את המושג "מוסד חינוך" לפרשנות שנבחר. המחוקק קבע באופן מפורש כי "מוסד חינוך" חייב להיות מוסד מוכר על ידי משרד החינוך, המועצה להשכלה גבוהה וכיוצא בהן.

המחוקק קבע בתקנות זכות יוצרים (ביצוע פומבי במוסדות חינוך), תש"ע-2010 רשימה, שאם אתם שם, ואם אתם פועלים בהתאם לתנאים שפירטתי למעלה, אתם זכאים להגנת החוק מסיכונים משפטיים רבים.

וכך קובעות התקנות:

(1)  מוסד חינוך מוכר, כהגדרתו בחוק לימוד חובה, התש"ט-1949;

(2)  בית ספר או גן ילדים שלומדים או מתחנכים בו, באופן שיטתי יותר מעשרה תלמידים ושניתן בו חינוך גן ילדים, חינוך יסודי, חינוך על יסודי או חינוך אמנותי, ואינו פועל למטרת רווח, ושחלה עליו חובת רישוי לפי חוק הפיקוח על בתי הספר, התשכ"ט-1969 (להלן – חוק הפיקוח), לרבות מוסד כאמור שקיבל, מכוח סעיף 2(א)(5) לחוק הפיקוח, פטור מתחולתו;

(3)  מוסד לחינוך מיוחד, כהגדרתו בחוק חינוך מיוחד, התשמ"ח-1988;

(4)  מסגרת חינוכית בתוך בית חולים, כהגדרתו בחוק חינוך חינם לילדים חולים, התשס"א-2001;

(5)  מוסד חינוך תרבותי ייחודי, כהגדרתו בחוק מוסדות חינוך תרבותיים-ייחודיים, התשס"ח-2008;

(6)  בית ספר מקצועי, כמשמעותו בחוק החניכות, התשי"ג-1953;

(7)  מוסד חינוך מוכר כהגדרתו בסעיף 9 לחוק המועצה להשכלה גבוהה, התשי"ח-1958, או שניתן לו היתר או אישור לפי סעיף 21א לחוק האמור או שהוא פועל ברישיון לפי סעיף 25ג לחוק האמור;

(8)  מכינה קדם-אקדמית המתקיימת במוסדות מסוג כמפורט בפסקה (7);

(9)  מכינה קדם-צבאית, כמשמעה בחוק המכינות הקדם-צבאיות, התשס"ח-2008;

(10) אולפן ללימוד עברית, מרכז השתלמות למורים, ומרכזי למידה לתלמידים, שבפיקוח משרד החינוך;

(11) מוסד על-תיכוני המקנה השכלה תורנית או דתית;

(12) בית ספר למוסיקה שהכיר בהם, לעניין זה, משרד החינוך;

(13) מוסד המקיים לימוד או חינוך שיטתי, שמפעילה המדינה.

ואם אתם לא ברשימה, צריך לראות אם יש הגנות אחרות חלות עליכם, ועליהם יפורט ברשומה אחרת. אבל אתם מוזמנים גם להמשיך לקרוא, יש גם כאן משהו חשוב בשבילכם.

איך מורים ומחנכים מתנהלים במרחב הדיגיטלי?

היום, בעודנו מצויים יותר ויותר במרחבים הוירטואלים, מחנכים מנסה למצוא דרך להעביר את ההוראה לאופן מקוון. ובמרחב המקוון, ממש כמו בהוראה פרונטלית, המחנכים והמרצים נאלצים להציג את היצירות השונות אף הן באופן מקוון.

אז איך לא מבצעים עבירות לפי חוק זכות יוצרים?

דואגים שהמידע ואותן יצירות יהיו רק במרחבים וירטואלים של אותו מוסד מוכר. באופן הזה נמנעת זליגה של יצירות לגורמים שהם מחוץ לאותו מוסד חינוכי.

אני לא ברשימה, ועדיין רוצה להשתמש ביצירות במרחב הוירטואלי

עדיין רוצים לפתח את המיזם החינוכי? אולי בעתיד למכור אותו למוסד חינוכי מוכר?

תרכשו רישיונות שימוש ביצירות, תצרו בעצמכם תוכן משלכם ותקפידו לפעול לפי חוק.

רכישה של רישיונות שימוש, במקרים רבים, אינה מילה גסה והיא שתאפשר לכם בהמשך למכור רישיונות שימוש בקניין הרוחני שבניתם, מערכי השיעורים והמתודות שתפתחו.

_____________

צריכים ייעוץ ספציפי במיזם החינוכי שלכם? עדיין מבולבלים? צרו עימנו קשר ונשמח לעזור.

אין באמור ברשומה זו להוות תחליף לייעוץ משפטי ספציפי.

רוצים לצפות בהרצאה מקיפה על זכויות יוצרים? תראו בקישור כאן

אהבת? שתף את הפוסט!

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on print
Share on email

© כל הזכויות שמורות לזיו אנג'ל.
אין באמור לעיל להחליף ייעוץ משפטי ספציפי   |   הדברים האמורים נכונים נכון למועד פרסומם.

© כל הזכויות שמורות לזיו אנג'ל.
אין באמור לעיל להחליף ייעוץ משפטי ספציפי.
הדברים האמורים נכונים נכון למועד פרסומם.